Bekçi tur kontrol sistemi, belirli alanların, belirlenen zaman aralığında kontrol edilip edilmediğini tespit etmek, güvenlik görevlilerinin görevleri süresince belirlenen bölgeden ayrılmadan bölgenin kontrolünün sağlanması amacıyla kurulan sistemlerdir. Sistem; akıllı kalem, güvenlik tagı, kontrol noktası ve kontrol programı olmak üzere 4 elemanla istenilen raporu hazırlar. Çalışma prensibi; güvenlik görevlisi kendisine verilen tagı akıllı kaleme bir kez okutarak göreve kimin başladığını belirler ve görev süresince belirlenen alandaki kontrol noktalarını belirlenen sıraya göre akıllı kaleme okutarak bölgedeki kontrol edilen noktaları rapora hazır hale getirir. Belirli periyotlarda akıllı kalem bilgisayara bağlanarak bölgenin hangi saatlerde kimler tarafından kontrol edildiği raporlanır.